Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) održanom 25. svibnja 2021. godine u Nacionalnom parku Krka.

Na sastanku su predstavnici partnera raspravljali o prethodno provedenim aktivnostima, te su definirani budući projektni zadaci i obveze u cilju što kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zadataka koji su ključni u narednom razdoblju. Poseban naglasak je bio na kartiranju pajasena u ciljnom području kako bi se na projektu čiji je glavni cilj poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste što bolje moglo pripremiti za aktivnosti uklanjanja koje slijede u narednom razdoblju.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.