Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na drugom partnerskom sastanku projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross – Project Adriatic Response) koji je održan 26. i 27. studenog 2019. godine u Trstu.

Javna ustanova jedna je od 11 partnera projekta, koji u području Dubrovačko-neretvanske županije obuhvaća pilot područje delte rijeke Neretve.

Na sastanku su partnerske institucije raspravljale o financijskom izvještaju projekta kao i o dosadašnjim utrošenim sredstvima. Također, svaki se partner tijekom svog izlaganja, osvrnuo na sadašnje ali i buduće aktivnosti koje je potrebno realizirati temeljem projektnog plana radi što kvalitetnijeg ispunjenja svih projektnih zaduženja svakog od partnera, u cilju definiranja odgovarajućih mjera prilagodbe za prijelazna i priobalna područja koja se suočavaju s klimatskim promjenama.

Projektni partneri su, kao sastavni dio dvodnevnog druženja, posjetili NATURA 2000 područje Mula di Muggia, unutar lagune Grado. Također, sudjelovali su u Info danu projekta CHANGE WE CARE u gradiću Grado, nedaleko od Trsta gdje predstavljene do sad izvršene projektne aktivnosti predstavnicima lokalne zajednice i udrugama koje djeluju na tom području kao i svim zainteresiranim građanima.

Javna ustanova će svoje aktivnosti u sklopu CHANGE WE CARE projekta na području delte Neretve provoditi u suradnji s dionicima u prostoru, kako bi se procijenilo sadašnje stanje područja, analizirao utjecaj klimatskih promjena na obalni ekosustav te izradio Adaptacijski plan s ciljem osiguranja održivog razvoja područja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. svibnja 2021. godine.