Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na drugom partnerskom sastanku projekta SeCure (Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance) koji je održan 23. siječnja 2023. godine putem Internet platforme.

Predstavnici partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije raspravljali su o dosadašnjim izvršenim aktivnostima te su definirani i usklađivani budući projektni zadaci s ciljem što kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zaduženja svakog partnera.

Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri projekta (MoST, Asteris i Change We Care) sufinancirana kroz program Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020., te će se na temelju istih provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa.

Kroz projekt će se razviti komunikacija na visokoj razini kako bi se osvijestila šira javnost, stručnjaci, donositelji odluka i druge ciljne skupine u programskom području o upravljanju, protumjerama i strategijama prilagodbe kako bi se proces zaslanjenja obalnog okoliša držao pod kontrolom s obzirom na očekivane klimatske promjene.

Javna ustanova jedna je od 7 partnera u projektu, koji u području Dubrovačko-neretvanske županije obuhvaća pilot područje delte rijeke Neretve. U sklopu projekta Javna ustanova će provesti istraživanje utjecaja zaslanjenja na bioraznolikost delte Neretve.

Glavni partner projekta je Sveučilište u Padovi, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA,  Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, te Hrvatske vode,  Nacionalni savjet za istraživanje – CNR i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 80.000,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi Sigurnost i otpornost i traje do 30. lipnja 2023. godine.