Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dana 28. ožujka 2023. godine, sudjelovali su na drugom koordinacijskom sastanku u sklopu provođenja projekta LIFE for Mauremys (Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva Region), održanom na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na sastanku su evaluirane do sada provedene aktivnosti i postavljen je detaljan plan publikacija, radionica, događanja i budućih aktivnosti očuvanja riječne kornjače koje će se provoditi na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Terenski dio sastanka završio je posjetom budućoj lokaciji staklenika za riječne kornjače u Zoološkom vrtu grada Zagreba, koji će sadržavati dva odvojena vanjska vodena tijela, djelomično zatvorena kako bi se životinje u svakom trenutku mogle povući do unutarnjih sunčališta i mjesta za gniježđenje. Osim vanjskih vodenih tijela, objekt će uključivati osam akvarija unutar staklenika (kojima će pristupati samo osoblje Zoološkog vrta), koji će se koristiti za karantenu, veterinarsko liječenje i inkubaciju mladunaca.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Vodeći partner projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode.

Projekt se financira kroz Program LIFE, program Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.