Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na dioničkom sastanku Inicijative za slobodne rijeke koji se održao online 14. lipnja 2021. godine u organizaciji WWF Adria.

Svrha Inicijative za slobodne rijeke je doprinijeti ostvarenju cilja Strategije Europske unije strategije za bioraznolikost do 2030., koji se odnosi na obnovu najmanje 25000 km rijeka kroz uklanjanje barijera i restauraciju poplavnih područja.

Naše preostale prirodne i gotovo prirodne rijeke podupiru iznimno bogatu bioraznolikost, kako u vodi tako i van nje, osiguravajući izvore hrane o kojima ovise mnogi ljudi. One pronose sediment koji je ključan za stabilizaciju obala te je izvor hranjivih tvari u morima i oceanima. Naposljetku, zdrave rijeke ublažavaju utjecaj ekstremnih poplava i suša, sprječavaju gubitak obradivih površina i imovine, stabiliziraju mikroklimatske uvijete, pročišćavaju vodu i zrak, proizvode kisik, te su ključne za naše zdravlje. Unatoč silnoj koristi koju od njih imamo, dopušta se kanaliziranje, ograđivanje, presijecanje i preusmjeravanje preostalih slobodnih rijeka na više od 2500 planiranih malih hidroelektrana diljem regije.

Podržavanjem ove Inicijative, kao i mnogih drugih, Javna ustanova nastoji podići razinu svijesti o ugroženosti rijeka uslijed neodrživog razvoja vodne infrastrukture te osigurati potrebnu zaštitu i kvalitetno upravljanje. Javna ustanova kroz svoju redovnu djelatnost ulaže velike napore u očuvanje bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije, pa tako i svih vodenih tijela u svojoj nadležnosti.