Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije  sudjelovala je na četvrtom partnerskom sastanku projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross – Project Adriatic Response) 16. i 17. prosinca 2020. godine. Sastanak koji je trebao biti održan na otoku Hvaru, zbog situacije s COVID-19 virusom, održan je putem Internet platforme.

Predstavnici partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije zajedno s vanjskim suradnicima raspravljali su o dosadašnjim izvršenim aktivnostima te su definirani i usklađiveni budući projektni zadaci s ciljem što kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zaduženja svakog partnera.

Javna ustanova, jedna od 11 partnera projekta CHANGE WE CARE, zadužena je za pilot područje delte rijeke Neretve, u kojem će se definirati odgovarajuće mjere prilagodbe u suočavanju s klimatskim promjenama. Sve aktivnosti na području delte Neretve provode se u suradnji s dionicima u prostoru, u cilju procjene sadašnjeg stanja područja, analize utjecaja klimatskih promjena na obalni ekosustav te izrade Adaptacijskog plana s ciljem osiguranja održivog razvoja područja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz SplitaGeodetski fakultet Sveučilišta u ZagrebuJavna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županijeJavna ustanova park prirode Vransko jezeroOpća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila RomagnaNacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine.