Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na online partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia) dana 16. studenog 2021. godine.

Nakon pozdravne riječi predstavnika glavnog partnera Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja slijedila su pitanja i rasprave o aktivnostima koje su proveli svi projektni partneri. Teme sastanka obuhvatile su detaljnu pripremu slijedećih projektnih zadataka u narednom periodu kako bi se projektne aktivnosti mogle što uspješnije provoditi.

Kroz projekt LIFE CONTRA Ailanthus, Javna ustanova provodi aktivnosti sa ciljem poboljšanja statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanja kulturne baštine, te sprječavanja daljnjeg širenja invazivne strane vrste pajasena.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i tvrtka Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost projekta je 2.591.937,00 €, dok iznos predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 %.