ECOSS online sastanak

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na četvrtom Steering Committee sastanku projekta ECOSS (Ecological observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity) koji se održao online putem Cisco Webex platforme 17. lipnja 2020. godine.

Integrirani sustav ekološkog monitoringa (ECOlogical observing system in the Adriatic Sea), odnosno ECOAds, jedan je od glavnih rezultata projekta ECOSS. Ovakav sustav monitoringa objedinit će biološke i oceanografske podatke u online platformu koja će prikazivati ekološke pokazatelje na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora.

Ključne aktivnosti koje su oslonac ovog projekta i koje pridonose razvoju ECOAds-a su analize trenutnog stanja te nedostataka u poznavanju zaštićenih Natura 2000 vrsta i staništa, analize postojećih sustava oceanografskog monitoringa, razvoj koncepta i implementacija ECOAdS sustava, suradnja s dionicima na zaštiti mora te integracija rezultata ECOAdS-a u procese donošenja odluka. Kako bi se aktivnosti provele uspješno i unutar propisanih rokova, na održanom sastanku svaki projektni partner predstavio je realizirane projektne aktivnosti iz pojedinog radnog paketa te su dogovoreni budući koraci za realizaciju preostalih aktivnosti. Obzirom da je projekt ušao u posljednju godinu provedbe, fokus je stavljen na još veći stupanj suradnje i komunikacije među projektnim partnerima kako bi se što bolje ostvarili ciljevi ovog projekta.

Projekt ECOSS provodi studije na šest morskih i obalnih zaštićenih područja uključenih u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Raznolike oceanografske, ekološke i antropogene značajke ovih područja koriste se kao model za proučavanje problema zaštite kako bi rezultati bili primjenjivi i na ostala Natura 2000 područja u Jadranu. Jedno od područja europske ekološke mreže Natura 2000 uključenih u projekt je HR4000015 Malostonski zaljev. U sklopu projekta ECOSS i u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku ustanovljeno je nulto stanje i rasprostranjenost bentoskih vrsta, određena su morska staništa te su popisane zakonom zaštićene vrste i Natura 2000 vrste (periska – Pinna nobilis, prstac – Lithophaga lithophaga, posidonija – Posidonia oceanica,  čvorasta morska resa – Cymodocea nodosa) i dr.)  na lokacijama u području HR4000015 Malostonski zaljev. Specifičnost ovog zaljeva ogleda se u njegovim ekoloških karakteristika, koje su posljedica značajnog utjecaja rijeke Neretve, a ovakvi specifični uvjeti rezultiraju iznimno bogatom bioraznolikošću.

Glavni partner projekta je Nacionalni savjet za istraživanje – Institut za znanosti o moru (CNR-ISMAR). Pored Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, projektni partneri s hrvatske strane su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području splitsko-dalmatinske županije (“More i krš”), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, dok su s talijanske strane partneri Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku, Regionalna agencija Emilia-Romagne za prevenciju, okoliš i energiju, Regionalni park prirode Delta rijeke Po, Shoreline i Sveučilište Ca’ Foscari u Veneciji.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 3.390.551,05 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 167.115,50 €. Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, a sufinancirani iznos je 2.881.968,38 €.