Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na 21. Godišnjem seminaru čuvara prirode u zaštićenim područjima u organizaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 14. do 15. listopada 2021. godine u Gospiću.

Uvodnu riječ održali su župan Ličko-senjske županije Ernest Petry te ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić koji je istaknuo važnost čuvara prirode kao i ugroze koje prijete bioraznolikosti.

Djelatnica Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Irina Zupan u uvodnoj riječi predstavila je navažnije novosti ove godine vezane uz djelokrug rada čuvara prirode gdje je posebno naglašeno usvajanje Pravilnika o načinu rada i postupanja čuvara prirode (Narodne novine broj 35/2021) kao i proglašenje Parka prirode Dinara te postupak proglašenja posebnog rezervata Lokve u Majkovima.

Tijekom seminara detaljnije je predstavljen Pravilnik o načinu rada i postupanja čuvara prirode koji je stupio na snagu. Također, jedna od tema bio je i krivolov, gdje su čuvari prirode iz Javne ustanove Međimurske županije prezentirali svoja iskustva uklanjanja ilegalnih građevina u zaštićenim područjima. O aktualnosti teme govori i prilog na istraživačkoj emisiji Provjereno koja se pozabavila upravo međimurskim slučajem.

Na temu krivolova nadovezala se i Udruga BIOM koja iznosi podatak da je najviše slučajeva krivolova u Hrvatskoj zabilježeno u dolini rijeke Neretve te njihove napore u suradnji sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suzbijanju krivolova. Spomenuti su i problemi koji se javljaju kod suzbijanja krivolova te buduće aktivnosti za rješavanje istog.

Ove godine, Skupu čuvara prirode priključili su se rendžeri iz Portugala koji su prenijeli svoja iskustva u postupanjima u zaštićenim područjima te pozvali prisutne na 10. Svjetski kongres rendžera koji će se održati upravo u Portugalu, na Azorima 2023. godine.

Sljedeći dan bio je organiziran za terenski obilazak Parka prirode Velebit te upoznavanje čuvara prirode s terenskim radom Javne ustanove Park prirode Velebit, gdje su djelatnici ove Javne ustanove posebnu pozornost obratili na funkciju i upotrebu foto zamki u radu čuvarske službe Parka prirode Velebit.