Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na jubilarnom 20. godišnjem seminaru čuvara prirode u zaštićenim područjima u organizaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u razdoblju od 15. do 17. rujna, putem ZOOM platforme.

Svake godine čuvari prirode okupljaju se na seminaru gdje sudjeluju na stručnim predavanjima i radionicama te razmjenjuju iskustva.

Na seminaru su predstavljene izmjene ustrojstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te nadležnosti postupanja inspekcije zaštite prirode. Također, predstavljeni su novi dokumenti čija izrada je u tijeku, a koji se donose sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i pripadajućim podzakonskim aktima u cilju zaštite, održavanja, unapređenja i korištenja zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće bioraznolikosti Republike Hrvatske.

Održano je edukativno predavanje o namjernom trovanju životinja i postupanju na mjestu događaja. Prikazani su primjeri iz osobnih iskustava pojedinih Ustanova, kao što su uspostava sidrišta u Parku prirode Lastovsko otočje, zahvati sječe stabala na području Regionalnog parka Mura – Drava u Virovitičko-podravskoj županiji, nedozvoljene radnje u parku prirode Medvednica te problem sakupljanja i zbrinjavanja otpada u značajnom krajobrazu Savica.

Kroz radionicu Kako poboljšati mentorstvo novozaposlenih čuvara prirode glavni čuvari i novozaposleni čuvari imali su priliku razmijeniti dosad stečena iskustva i utvrditi glavne nedostatke u procesu obučavanja novih kadrova.

Također, ove godine je obilježen i 10. jubilarni rođendan Hrvatske udruge čuvara prirode Hrvatski rendžer koja je osnovana radi promicanja, razvoja i unapređenja znanja rendžera i njihove uloge u očuvanju zaštićenih prirodnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj i povezivanju sa sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Unatoč trenutnim brojnim izazovima i zadaćama u zaštiti i upravljanju zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000, čuvari prirode se kontinuirano educiraju te razmjenjuju iskustva s kolegama ne samo iz Ustanova diljem Republike Hrvatske, već i međunarodnih. Iskustva prikazana kroz seminar Javna ustanova će nastojati što bolje primjeniti u svojim svakodnevnim aktivnostima.