Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na 15. Skupu stručnih službi održanom u Jastrebarskom u organizaciji Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije. Skup je trajao od 29. rujna do 01. listopada 2021. godine, te su prisustvovali predstavnici županijskih i gradskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Nakon pozdravne riječi Aljoše Duplića, ravnatelja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te Tatjane Masten Milek, ravnateljice Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije okupljeni predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ,javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, te županijskih i gradskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode imali su se priliku upoznati sa raznim temama bitnim za sektor zaštite prirode od kojih izdvajamo: uspješna prijava i provedba LIFE projekata, projekti istraživanja i unapređenje bioraznolikosti, uklanjanje inavzivnih stranih vrsta u zaštićenim područjima  te dostignuća pojedinih sudionika u upravljanju zaštićenim dijelovima prirode. Budući da su predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije željeli podijeliti najveći izazov s kojim su se susreli u upravljanju zaštićenim područjima i suzbijanju invazivnih stranih vrsta održali su predavanje na temu uklanjanje invazivne strane vrste krocanj (Myriophyllum heterophyllum) u području jezera Kuti i pristupnih kanala. Također je održana i panel diskusija o Strategiji Europske Unije za bioraznolikost do 2030. godine. koja je sveobuhvatni, ambiciozni i dugoročni plan za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava. Diskusija je bila predvođena gosp. Aljošom Duplićem, ravnateljem Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te gosp. Igorom Kretimeyerom ravnateljem Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Osim predavanja, održan je i terenski obilazak u organizaciji Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Spomenika parkovne arhitekture Jastrebarsko – park oko dvorca i posebnog ornitološkog rezervata Crna Mlaka.  Za vrijeme trajanja ovog Skupa održano je sveukupno 25 predavanja, a Skup je jedan od važnijih događanja za funkcionalnost sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Skup je završio sa željom sudionika da se organizacija ovakvih okupljanja nastavi u budućnosti jer bi na taj način razmjena informacija i iskustava te edukacija sudionika bila učinkovitija, a što bi doprinijelo boljem očuvanju i korištenju zaštićenih dijelova prirode.