U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u Virovitici je održan 13. Skup stručnih službi. Skup je trajao od 23. do 25. listopada 2019. godine, a na njemu su sudjelovali i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Okupljeni predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode te gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija, imali su priliku upoznati se sa raznim temama, od kojih ističemo: smjernice za izradu Godišnjih programa, status provedbe OPKK projekata i uključivanje djelatnika Javnih ustanova u njihovu provedbu, globalni trendovi u objavi podataka o bioraznolikosti, strane i invazivne vrste u Hrvatskoj te dostignuća pojedinih sudionika u upravljanju zaštićenim dijelovima prirode. Za vrijeme trajanja ovog Skupa održano je sveukupno 25 predavanja, a Skup je jedan od važnijih događanja za funkcionalnost sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Osim predavanja, održan je i terenski obilazak obnovljenog dvorca Pejačević u Virovitici, dvorca grofa Jankovića u Suhopolju te informativno-edukativnog centra Dravska priča u Noskovcima kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Projekt Dravska priča odličan je primjer kako iskoristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova za turističku valorizaciju područja te održivo korištenje, unaprjeđenje, očuvanje i zaštitu zaštićene prirodne i kulturne baštine te međusobnu suradnju različitih sektora u cilju očuvanja prirode (zaštita prirode, turizam, kultura).

Skup je završio sa željom sudionika da se organizacija ovakvih okupljanja nastavi u budućnosti jer bi na taj način razmjena informacija i iskustava te edukacija sudionika bila učinkovitija, a što bi doprinijelo boljem očuvanju i korištenju zaštićenih dijelova prirode.