Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 22. studenoga sudjelovali su na stručnoj konferenciji „30 GODINA MREŽE NATURA 2000 – Poslušaj glas prirode!“ na kojoj su kroz stručna izlaganja i panel raspravu predstavljene brojne teme iz područja zaštite prirode na nacionalnoj i europskoj razini.

S obzirom da dosadašnja istraživanja pokazuju kako upravo rješenja temeljena na prirodi mogu za čak 37% doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena do 2030. godine, fokus ove konferencije bila su nature-based rješenja, odnosno rješenja temeljena na prirodi, koja uključuju očuvanje bioraznolikosti i obnovu ekosustava, a kroz održavanje i obogaćivanje prirodnog kapitala te promicanje održivog korištenja usluga ekosustava.

Stručni predavači na konferenciji bili su državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, predstavnica Glavne uprave za okoliš pri Europskoj komisiji Luisa Samarelli, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer te dr. sc. Riyong Kim iz Europske agencije za okoliš. Kroz stručna predavanja predstavljene su zelene politike, obveze država članica u sklopu EU strategije o bioraznolikosti 2030., politike i projekti zaštite prirode u Hrvatskoj kroz konkretne primjere iz prakse te stanje prirode u Europi i Hrvatskoj.
Drugi dio konferencije bio je održan kroz dinamičan panel na kojem se raspravljalo o budućim izazovima u ostvarivanju ciljeva zaštite prirode do 2030. godine. U panelu su sudjelovali dr. sc. Vedran Nikolić iz Glavne uprave za okoliš Europske komisije, Dunja Mazzocco Drvar – ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, dr. sc. Aljoša Duplić – ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, mr. sc. Ante Mišura – ravnatelj Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, te Slavko Štefičar – ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije Ministarstva turizma. Na panel raspravi, osim prethodno spomenutih tema, otvorena je i tema neophodnih mjera za rješavanje hitne klimatske situacije i za očuvanje bioraznolikosti, što je ujedno bila tema na nedavno održanoj UN-ovoj klimatskoj konferenciji COP27 u Sharm el-Sheikh (Egipat) tijekom 7. i 8. studenoga 2022. godine gdje su sudjelovali i predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Kao zaključak konferencije nameće se kako je održivost korištenja resursa, posebice morskih ekosustava, koji donose znatne zdravstvene, društvene i gospodarske koristi lokalnim zajednicama, jedno od ključnih pitanja u Hrvatskoj. Kao odličan primjer zaštite na regionalnoj razini na konferenciji je izdvojena Jabučka kotlina, koja je proglašena područjem posebne regulacije ribolova, što je prepoznato kao učinkovit mehanizam zaštite i obnove gospodarskih vrsta riba te ostalih morskih organizama važnih za bioraznolikost.

Javna ustanova, posebice s obzirom na postotak područja Dubrovačko-neretvanske županije obuhvaćen ekološkom mrežom Natura 2000, kontinuirano provodi aktivnosti u cilju očuvanja bioraznolikosti doprinoseći ispunjenju obveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama zaštite prirode, te kroz različite vidove suradnju naglašava kako je od iznimne važnosti poslušati glas prirode, jer ona je naš jedini dom.