Povodom Svjetskog dana voda, 22. ožujka 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s udrugom Biom održala je školu u prirodi pod nazivom Vrijedni tršćaci.

Oko četrdesetak učenika petih razreda Osnovne škole Opuzen, boraveći u posebnom ornitološkom rezervatu Kuti, upoznala se s prirodnim specifičnostima doline Neretve, zaštićenim područjima te  važnosti tršćaka koji je stanište raznim vrstama životinja, naročito ptica. S ciljem primjene naučenog, slijedio je rad u grupama, gdje su se učenici upoznali s tri vrste koje sačinjavaju tršćake – trsku, rogoz i šaš. Zatim su imali prilike upoznati veliku raznolikost ptica delte Neretve te naučili uočavati te opisivati sličnosti kao i razlike među različitim vrstama ptica. Osim toga mogli su čuti više o vodozemcima, gmazovima i sisavcima kojima su tršćaci stanište. U svemu tome poslužile su im fotografije i tekstovi o vrstama koje žive unutar tršćaka uz pomoć kojih su stekli nova znanja i vježbali prezentacijske vještine.

Posebni ornitološki rezervat Kuti koje se nalazi u Općini Zažablje vrlo je značajno područje zbog svojih prirodnih vrijednosti. Ovdje se nalazi najveće preostalo slatkovodno jezero u delti Neretve s razvijenom vegetacijom močvarnih staništa. Najzastupljenija je biljna zajednica tršćaka koja je ugrožena i rijetka, te je od nacionalnog i europskog značaja zbog prisutnosti brojnih ugroženih vrsta, posebno ptica. U tršćacima se ptičje vrste gnijezde, a ono im služi i kao odmorište i zimovalište. Osim toga tršćaci imaju važnu ulogu u ekosustavu, upijaju i skladište višak padalina, što im omogućuje: obnavljanje zalihe podzemnih voda, mogu više dana zadržavati poplavne vode (ili nalete poplava) od prelijevanja, zaštitu od erozija kao posljedica naleta poplava, otpuštanje uskladištene vodu čime smanjuju njezinu nestašicu, filtriraju većih čestica, čime pročišćavaju vodu i doprinose boljoj kvaliteti vode. Također, proizvode kisik te upijaju i pohranjuju ugljikov dioksid, osiguravajući nam čist zrak. Pružaju nam koristi poput osiguranja hrane, drvne sirovine ili podizanja atraktivnosti nekog područja kao turističkog odredišta.

Delta Neretve najviše je ugrožena namjernim paljenjem tršćaka, ilegalnim melioracijama, isušivanjem te onečišćenjem. Sve to negativno utječe na bioraznolikost, posebice na one životinjske vrste koje se u tršćacima gnijezde, hrane i razmnožavaju. Uništavanje vlažnih staništa delte Neretve negativno utječe i na njezine stanovnike kojima zbog toga prijete zagađenja zraka i vode, poplave, erozije, najezde kukaca (zbog nestanka ptica) i dr.