Svake godine, 2. veljače, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije obilježava Svjetski dan vlažnih staništa s ciljem podizanja svijesti lokalnog stanovništva delte Neretve o velikoj važnosti vlažnih staništa za ljude i prirodu.

Svjetski dan vlažnih staništa  također je i prigoda za obilježavanje potpisivanja Konvencije o zaštiti vlažnih područja od međunarodnog značaja tzv. Ramsarska konvencija u iranskom gradu Ramsaru 2. veljače 1971. godine. Njen cilj je očuvanje vlažnih staništa na Zemlji zbog presudne važnosti močvara za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta, pa tako i čovjeka.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana vlažnih staništa koja glasi  Akcije u vlažnim područjima za ljude i prirodu, apel je za ulaganje financijskog, ljudskog i političkog kapitala u očuvanje svjetskih vlažnih staništa od nestanka i obnovu degradiranih.

Vlažna staništa nestaju velikom brzinom, i to najviše zbog zagađenja, isušivanja i pretvaranja u poljoprivredne površine. Čak 35 % svjetskih močvara izgubljeno je u 55 godina (1970. – 2015.), dok je sredozemno područje od 1970. godine izgubilo 50 % svojih prirodnih močvara, koje se nažalost  nastavljaju sustavno uništavati.

Močvarna područja imaju važnu ulogu u ekosustavu, upijaju i skladište višak padalina, što im omogućuje: obnavljanje zalihe podzemnih voda, mogu više dana zadržavati poplavne vode (ili nalete poplava) od prelijevanja, zaštitu od erozija kao posljedica naleta poplava, otpuštanje uskladištene vodu čime smanjuju njezinu nestašicu, filtriraju većih čestica, čime pročišćavaju vodu i doprinose boljoj kvaliteti vode. Također, proizvode kisik te upijaju i pohranjuju ugljikov dioksid, osiguravajući nam čist zrak. Pružaju nam koristi poput osiguranja hrane, drvne sirovine ili podizanja atraktivnosti nekog područja kao turističkog odredišta.

Delta Neretve, jedno je od pet područja Republike Hrvatske uvršteno na Ramsarski popis i predstavlja međunarodno vlažno područje površine 12.742 ha.

Delta Neretve najviše je ugrožena namjernim paljenjem tršćaka, ilegalnim melioracijama, isušivanjem te onečišćenjem. Sve to negativno utječe na bioraznolikost, posebice na one životinjske vrste koje se u tršćacima gnijezde, hrane i razmnožavaju. Uništavanje vlažnih staništa delte Neretve itekako negativno utječe na njezine stanovnike kojima zbog toga prijete sve učestalija i intenzivnija zagađenja zraka i vode, poplave, erozije, najezde kukaca (zbog nestanka ptica) i razne druge nepogode.

Povodom Dana vlažnih staništa u Prirodoslovnom muzeju Metković stanovnici i posjetioci delte Neretve mogu pogledati izložbu fotografija o zaštićenim prirodnim vrijednostima doline rijeke Neretve koja će trajati do 15. veljače 2022. godine. Cilj je edukacija i jačanje svijesti stanovnika i posjetitelja delte Neretve o prirodnim vrijednostima močvarnih staništa doline rijeke Neretve. Izložba se sastoji od 20 fotografija doline rijeke Neretve iz zraka te ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i staništa delte Neretve.