Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao partner projekta LIFE for Mauremys, sudjelovala je na Danu riječne kornjače, 21. svibnja 2023. godine u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba. Dan riječne kornjače održan je uoči Svjetskog dana kornjača koji se obilježava svake godine 23. svibnja.

Partneri projekta predstavili su svoje institucije i organizirali razne edukativne radionice i zabavne sadržaje za posjetitelje Zoološkog vrta. Djelatnice Javne ustanove, kroz kreativnu igru slaganja i bojanja modela, pojasnile su razlike između riječne (Mauremys rivulata)  i barske kornjače (Emys orbicularis), a Udruga Hyla djeci je kroz memori igru približila važnost očuvanja riječne kornjače (Mauremys rivulata). Agronomski fakultet, za najmlađe je održao radionicu Genetika kornjače, dok je maskota Hrvatskih voda – kornjača Hrvoje, zabavljala posjetitelje.

U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske posjetiteljima je predstavljena raznolikost kornjača te su tako izbliza mogli promatrati običnu čančaru (Testudo hermanni), riječnu kornjaču (Mauremys rivulata), barsku kornjaču (Emys orbicularis) te invazivnu stranu vrstu, crvenouhu kornjaču (Trachemys scripta elegans).

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Vodeći partner projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode.

Projekt se financira kroz Program LIFE, program Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.