Djelatnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na Danu riječne kornjače, 01. lipnja 2024. godine, u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba. Dan riječne kornjače održan je u sklopu projekta Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – LIFE for Mauremys.

U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske posjetitelji su imali priliku upoznati raznolikost kornjača. Mogli su izbliza promatrati običnu čančaru (Testudo hermanni), riječnu kornjaču (Mauremys rivulata) i barsku kornjaču (Emys orbicularis). Posjetitelji su proučavali preparate ovih kornjača, učili o invazivnim stranim vrstama kornjača te sudjelovali u edukativnim igrama vezanim uz zavičajne vrste kornjača. Također su razgledali izložbu kreativnih radova inspiriranih riječnim kornjačama.

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba uzgaja riječne kornjače kojima će se ojačati populacija tih životinja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U proteklih godinu dana u Zagrebu je na svijet došlo 28 riječnih kornjača, a do listopada 2026. godine potrebno ih je uzgojiti 40.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Vodeći partner projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode.

Projekt se financira kroz Program LIFE, program Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.