Obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa – Ramsarska konvencija

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa (Ramsarska konvencija, 02. veljače) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije organizira snimanje milenijske fotografije koje će se održati 07. veljače 2015. godine s početkom u 11:00 sati u zaštićenom području, posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu Delta Neretve – jugoistočni dio (ispred autokampa Rio).

Milenijsku fotografiju Delte Neretve će kroz projekt „Milenijska fotografija“ snimiti g. Šime Strikoman, a kako bi sama akcija uspjela, potrebno je sudjelovanje minimalno 200 osoba. Tema fotografije biti će logotip Ramsarske konvencije s naznakom CRO, obilježjem države.

Pozivaju se svi zainteresani da svojim odazivom obilježe ovaj dan i da se pridruže stvaranju milenijske fotografije koja će biti dostupna na službenoj web stranici Javne ustanove, web stranici g. Šime Strikomana, te Facebook stranici Ramsarske konvencije.

Nadalje, Izvješće o obilježavanju Svjetskog dana vlažnih staništa bit će dostavljeno Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kao i glavnom uredu Ramsarske konvencije u Švicarskoj.

Napominjemo da će događaj biti medijski popraćen, te da će se sve informacije o obilježavanju, na vrijeme objavljivati.
Pozivamo Vas da se pridružite obilježavanju Svjetskog dana vlažnih staništa, te da svojim dolaskom doprinesete stvaranju zajedničke milenijske fotogafije.

Molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, odjenete bijele ili crvene majice (dugih ili kratkih rukava, nije važno da li je s natpisom ili crtežom) preko odjeće koju nosite kako bi stvorili bolji vizualni dojam fotografije.

Sažetak o važnosti Ramsarske konvencije

O Ramsarskoj konvenciji i obilježavanju Svjetskog dana vlažnih staništa:

Svake se godine 2. veljače obilježava kao Svjetski dan vlažnih staništa, čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije.

Ramsarska konvencija je međunarodni sporazum o zaštiti vlažnih staništa, potpisana u iranskom gradu Ramsaru 02. veljače 1971. godine.

Ramsarska koncencija je sporazum koji čini okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i razumnom odnosno održivom iskorištavanju močvarnih staništa. Konvencija obvezuje svaku stranku na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju, kao i na posebne obveze vezane uz močvarna staništa od međunarodne važnosti koja se upisuju u tzv. Ramsarski popis.

Močvarna staništa definirana su kao “područja močvara, bara, tresetišta ili voda, bilo prirodna ili umjetna, stalna ili privremena, sa vodom stajaćicom ili tekućicom, boćatom ili slanom, uključujući morsku vodu, čija dubina za oseke ne prelazi 6 metara.” Poseban je naglasak na zaštiti voda, kao glavnog ekološkog čimbenika koji uvjetuje nastanak i opstanak močvarnih staništa.

U Hrvatskoj je na Ramsarski popis uvršteno ukupno 5 područja: Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje, ribnjaci Crna Mlaka i donji tok Delte Neretve.
Delta rijeke Neretve uvrštena je na Ramsarski popis 18. siječnja 1993. godine u površini od 12,742 ha.

Delta rijeke Neretve predstavlja ostatke rijetkih rijetkih reliktnih sredozemnih močvara sa očuvanim obalnim lagunama. Jedina je prava delta u Hrvatskoj koja je u dobrom dijelu sa svim svojim obilježjima vlažnog i močvarnog područja još uvijek očuvana. Iako je veći dio nekad nepreglednih močvarnih prostora danas izmijenjen, ovdje su još uvijek očuvane velike površine močvarnih staništa, a posebno su značajni prostrani trščaci, koji su najveći i vrstama najbogatiji u cijelom sredozemnom dijelu Hrvatske.

Područje je izričito važno u ornitološkom pogledu, zabilježeno je 310 vrsta ptica, stanarica i onih u selidbi i zimovanju. Područje je važno i u ihtiološkom pogledu i jedinstveno je po tradicionalnom načinu obrade zemlje – jendečenju.

Temeljem Zakona o zaštiti prirode u području donjeg toka Neretve zaštićeno je pet zaštićenih područja (posebni rezervati: Orepak, Prud, Pod Gredom, Delta Neretve – jugoistočni dio te značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne) u ukupnoj površini od 1.620 ha.