Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije na ovogodišnjem je Mjesecu prirodoslovlja sudjelovala s edukativnim radionicama o riječnoj i barskoj kornjači te o fosilima. Radionice su održane učenicima Osnovne škole Petra Kanavelića Korčula od prvog do četvrtog razreda na kojima je sudjelovalo preko 60 učenika.

Pod nazivom Mjesec prirodoslovlja krije se projekt čiji su ciljevi aktivna promocija vrijednosti zaštićenih dijelova prirode, područja ekološke mreže i pripadajuće bioraznolikosti kod cjelokupnog pučanstva otoka Korčule, a posebne ciljane skupine su donositelji odluka o upravljanju prirodnom baštinom, korisnici prirodne baštine (gospodarstvo, turisti, stanovništvo), poljoprivrednici te osnovnoškolska i srednjoškolska djeca. Projekt se sastoji od terenskog dijela, stručno-znanstvenih prirodoslovnih istraživanja, ekoloških akcija, promotivnih i edukativnih aktivnosti.

Cilj radionica bio je podizanje svijesti o zaštiti prirode, upoznavanje sa Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19), a tema prve radionice bila je zaštita riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u području Dubrovačko-neretvanske županije s posebnim naglaskom na lokvu u Donjem Blatu u Lumbardi, koju nastanjuju jedinke ove vrste.

Kroz kratko predavanje o riječnoj i barskoj kornjači te koristeći edukativnu mapu za bojanje i rezanje posebno prilagođenu ranom školskom uzrastu, sudionici radionice upoznali su se sa staništem ovih ugroženih i rijetkih životinja. Također, objašnjeno im je zašto ih se ne smije uzimati iz prirode, uznemiravati, uništavati jaja ili ugrožavati na bilo koji način.

Druge dvije radionice održane su na temu fosila, njihove zaštite i postanka. Sudionici te radionice su pomoću predavanja i videa naučili o fosilima, odnosno njihovom postanku, očuvanju i zaštiti. Osim toga, radionica je sadržavala i praktični dio u kojem su se izrađivali „fosili“ od gipsa i listova ginka (Ginkgo biloba). Tijekom radionice učenici su bili upoznati s pronađenim fosilima s otoka Korčule – zubi ribe koštunjače iz Borovčeve jame kraj Žrnova te ostaci ježeva iz Vele špilje.

Fosile koji su značajni zbog svoje rijetkosti, veličine ili izgleda, obrazovnog i znanstvenog značenja, utvrđuje i proglašava zaštićenim dijelovima prirode Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a svaki je takav pronalazak nužno prijaviti predmetnom Ministarstvu. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, fosili su ostaci živih organizama iz geološke prošlosti, kao i otisci njihovih životnih aktivnosti te ih je zabranjeno uzimati iz prirode i/ili izvoziti, uništavati ili provoditi zahvate ili radnje koji mogu dovesti do njihovog oštećenja ili do oštećenja njihovog nalazišta.

Mjesec prirodoslovlja jedinstven je događaj kojim se želi istražiti i valorizirati svo skriveno ili neprepoznato prirodno bogatstvo otoka Korčule, koji se odlikuje iznimnim prirodnim, geološkim i krajobraznim vrijednostima, a rezultate i spoznaje koristiti u edukativne i promotivne svrhe kako bi ih učinili dostupnim stanovništvu i posjetiteljima. Aktivnosti projekta usmjerene su na speleološka i biospeleološka istraživanja podzemnih krških fenomena (špilja, jama i krških izvora), interdisciplinarna istraživanja zaštićenih područja (značajnog krajobraza Badija, park-šume Hober i posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje) te bioraznolikosti flore, gljiva i kopnene i slatkovodne faune.