Djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održale su stručno vođenje za terensku nastavu Kornjače našeg zavičaja  za 70-ak učenika iz 3. i 4. razreda Osnovne škole Lapad 21. listopada 2022. godine.

Kroz kratko predavanje prilagođenu ranom školskom uzrastu, upoznali su se s vrstama kornjača koje obitavaju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Osim toga, saznali su nešto više o biologiji kopnenih, morskih i slatkovodnih kornjača kao i životne navike poput prehrane, sunčanja i polaganja jaja, ali i načini na koje preživaljavaju nepovoljne životne uvjete.

Prilikom terenskog obilaska lokvi, uz stručno vođenje, u rezervatu sudionici radionice upoznali su se sa staništem ovih ugroženih i rijetkih životinja. Također, objašnjeno im je zašto se zaštićene vrste ne smiju uzimati iz prirode, uznemiravati, uništavati jaja ili ugrožavati na bilo koji način. Osim toga, učenici su primjetili brojne druge biljne i životinjske vrste, koje nastanjuju lokve posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima.

Glavna poruka ove radionice je da kornjače možemo zaštiti tako da:

— ne zatrpavamo i ne ograđujemo lokve, kanale i vodotoke

— vrše za lov ribe postavljamo tako da jedan dio viri iznad vode da bi slučajno ulovljene kornjače mogle disati

— odgovorno se ponašamo prema egzotičnim kornjačama–kućnim ljubimcima jer njihovim puštanjem u prirodu možemo ugroziti riječne i barske kornjače tog područja.

Osim obilaska posebnog herpetološkog rezervata, učenici O. Š. Lapad obišli su Slano, Javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje, Kuću meda u Majkovima, te se vratili svojim kućama puni impresija boravka u Općini Dubrovačko primorje.