U sklopu EUROSTAT projekta Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) su 21. svibnja 2018. obišli staništa tršćaka, najčešće zahvaćena požarima, na području delte Neretve – posebni ornitološki rezervati Prud, Pod Gredom i Orepak, značajni krajobraz Modro oko i jezero uz naselje Desne te močvarna područja Kuti i Parila.

Nakon terenskog obilaska, održani su sastanci s načelnikom Policijske postaje Metković i zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Metković na temu požara tršćaka. Naime, procjena vrijednosti tršćaka važna je da bi se osoba koja je počinila požar mogla kazniti, a s druge strane najveći problem upravo predstavlja gašenje istih na nepristupačnim mjestima, budući se svake godine u delti Neretve, za vrijeme jačih vjetrova i niskog vodostaja, javljaju nekontrolirani požari. Osim tršćaka, u požarima vrlo često izgore obrađene poljoprivredne površine, nasadi mandarina, maslinici, vinogradi, poljske kućice, plastenici, a zaostali dim u zraku narušava ukupnu kvalitetu života za sve stanovnike i posjetitelje u području.

Projekt Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava, kojeg provodi HAOP, financiran je darovnicom Eurostata kroz modul Knowledge innovation project on accounting for ecosystems. To je ujedno i jedan od prvih praktičnih projekata o uslugama ekosustava na nacionalnom nivou.

Cilj ovog projekta je procjena vrijednosti usluga jednog ekosustava na području Republike Hrvatske s naglaskom na računovodstvo ekosustava i testiranje novih metoda za procjenu vrijednosti ekosustava. Kao ekosustav za testiranje odabrani su tršćaci, staništa koja su ugrožena i rijetka, od nacionalnog i europskog značaja zbog prisutnosti brojnih ugroženih vrsta, posebno ptica, a iznimno su važni kao gnjezdilišta, odmorišta i zimovališta za ptice.