Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sredstva za projekt Uspostave interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima u vrijednosti od 900.000,00 kuna. Cilj uspostave ovog Centra je formiranje sustava održivog korištenja prirodne baštine s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline rijeke Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije.

Tijekom siječnja i veljače 2022. godine obavljeno je snimanje arhitektonskog stanja postojeće zgrade i geotehničke istražne radove (geomehanika) za potrebe rekonstrukcije postojeće građevine, u svrhu ispitivanja stanja objekta, kao i planiranja te izrade idejnih rješenja.

Provedba temeljitih terenskih i laboratorijskih ispitivanja neophodna je za dobivanje ulaznih podataka o uslojenosti podloge, nosivosti, slijeganju, kategorizaciji i kvaliteti materijala te odabiru prihvatljive tehnologije izvedbe radova za formiranje mišljenja o optimalnom rješenju planiranog zahvata u prostoru.

Uređenje Centra zamišljeno je na način da se u istom uspostavi interpretacijski dio zaštićenih dijelova prirode doline Neretve, polivalentna multimedijalna dvorana (namijenjena kongresima, predavanjima, školama u prirodi, edukacijama, seminarima, povremenim izložbama i sl.), izdvojeni ured Javne ustanove, bioistraživačka stanica, te popratni uslužni sadržaji. Nadalje, u okruženju zgrade, formirat će se privremeno prihvatilište za strogo zaštićene vrste kopnenih i slatkovodnih životinja, te invazivnih vrsta. Centar će biti smješten u zgradi stare škole (900 m2 bruto površine). Kroz projekt se planira građevinski obnoviti i rekonstruirati postojeća kamena zgrada poštujući načela graditeljske baštine Općine Kula Norinska, koristeći suvremene tehnologije kao i obnovljive izvore energije. Također, osim uređenja zgrade, projektom je predviđeno i uređenje okoliša.

Interpretacijom i valorizacijom navedenih zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Centar će predstavljati mjesto za edukaciju lokalnog stanovništva, učenika i studenata, ali će biti i mjesto okupljanja znanstvenika, istraživača kao i prirodoslovaca, namijenjen detaljnijem proučavanju prirodnih fenomena te razvoju agrotehničkih mjera za ekološku i održivu poljoprivredu u dolini Neretve.

Partneri Javnoj ustanovi su, na uspostavi Interpretacijsko-edukativno-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Dubrovačko-neretvanska županija, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA i Općina Kula Norinska temeljem Sporazuma o partnerstvu sa svrhom uspostave sustava održivog korištenja prirodne baštine, s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije.