Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s tvrtkom Drezga d.o.o. i uz stručni nadzor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, provela je trogodišnji pregled ugrađenih sidrenih užadi na platani na Brsaljama u Dubrovniku te vizualni pregled zdravstvenog stanja platane 11. studenoga 2019. godine.

Temeljem izrađenog Elaborata procjene zdravstvenog stanja platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku iz 2014. godine, kao i Završnog izvješća o stručnom nadzoru radova orezivanja i sanacije Platane na Brsaljama iz 2017. godine, obavljena je vizualna kontrola zdravstvenog stabla i sustava za sidrenje te su uklonjene manje osušene i odlomljene grane u krošnji stabla.

Kontrola stabla radi uočavanja promjena u odnosu na ranije stanje i sustava za sidrenje (osiguranje) krošnje stabla, provjerava se minimalno jednom godišnje s tla sukladno preporukama struke. Također, sustav za sidrenje krošnje potrebno jednom u tri godine provjeriti i u samoj krošnji stabla te popraviti izrađene vezove na granama na način da se prilagodi izgled veza prirastu grane u razdoblju od vremena postavljanja. Obavljen je pregled sustava za sidrenje u samoj krošnji, popravljeni su nedostatci te je orezan manji dio osušenih i odlomljenih grana manjeg promjera sukladno pravilima struke, a koji je predstavljao smetnju samom sustavu ugrađenih sidrenih užadi. Na taj način smanjena je vjerojatnost fizičkog trošenja ugrađenih užadi. Također, orezane su i uklonjene suhe grane iz unutrašnjosti krošnje. Riječ je o zahvatu koji pripada u skupinu radova, koji se prema Pojmovniku Hrvatske udruge za arborikulturu – HUA, naziva čišćenje krošnje. Čišćenje krošnje je tehnika orezivanja stabla pri kojoj se iz krošnje uklanjanjaju grane koje su mrtve, umiruće, zaražene, ukrštene, viseće, slabo srasle ili slabog rasta.

Stablo azijske platane na Brsaljama zaštićeno je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – pojedinačno stablo, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18 i 14/19) i svojim impozantnim dimenzijama krasi gradsko središte. Predstavlja posljednji ostatak dendroflore izvornog dubrovačkog povijesnog vrta podignutog i uređenog u 18. stoljeću. Starost mu se procjenjuje na oko 200 godina. Ima posebno značenje u kulturnom krajobrazu kao simbol identiteta vrtnog predgrađa Pila koje je 1994. godine proglašeno svjetskom kulturnom baštinom i nalazi se na popisu UNESCO-a.

Budući da u njegovoj blizini fluktuira veliki broj prolaznika i posjetitelja, potrebno je prije svega osigurati njihovu sigurnost pravilnom i pravovremenom kontrolom, te održavanjem sustava ugrađenih sidrenih užadi. U konačnici, provođenjem preporučenih zahvata, moguće je dugoročno zaštititi i očuvati opstojnost ovog vrijednog elementa dendroflore dubrovačkog područja.