Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s tvrtkom Drezga d.o.o. te stručni nadzor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je pregled zdravstvenog stanja te kontrolu ugrađenih sidrenih užadi na stablima dvije azijske platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom.

Radovi su provedeni sukladno Elaboratu zdravstvenog stanja dviju orijaških platana (Platanus orientalis L.) u Trstenom, te Elaboratu ugrađenih sidrišta na dvije azijske platane iz 2016. godine.

U okviru radova, na obje platane, obavljen je pregled ugrađenih sidrenih užadi, te su orezivane grane urasle u sidrene užadi. Na platani na trgu zamijenjeno je puknuto sidreno uže te su uklonjene suhe grane koje su predstavljale opasnost od pada na glavnu prometnicu. Na platani u vrtu uklonjene su pojedine suhe grane do razine rašlji. Radovi na platanama obavljeni su prema preporukama i standardima Europskog vijeća za arborikulturu (European Arboricultural Council – EAC).

Platane u Trstenom zaštićene su u kategoriji spomenika parkovne arhitekture kao pojedinačna stabla sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18 i 14/19). Predstavljaju posljednje ostatke dendroflore parka oko starog ljetnikovca Dubrovačke vlastelinske obitelji Gučetić iz 16. stoljeća. Starost ovih dvaju monumentalih stabala procjenjuje se na više od 500 godina. Prepoznatljiv su simbol Trstenog, ali i nacionalnog prirodnog nasljeđa, a osim starosti krase ih impozantne dimenzije kao i činjenica da predstavljaju znanstvenu i kulturnu poveznicu između prošlosti i sadašnjosti.

Provođenjem preporučenih zahvata njege stabala, moguće je dugoročno zaštititi i očuvati opstojnost ovog vrijednog elementa dendroflore, prepoznatljivog krajobraznog simbola Trstenog i šireg dubrovačkog područja.