Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Ornitološkim društvom Brkata sjenica, obavila je zimsko prebrojavanje ptica 15. i 16. prosinca 2019. godine. Prebrojavanje je obavljeno u sklopu monitoringa ptica zimovalica na području delte rijeke Neretve, koja predstavlja najvažnije zimovalište ptica vodarica u Republici Hrvatskoj.

Zimsko prebrojavanje ptica obavljeno je na 20 mikrolokaliteta u području delte Neretve. Vizualnom metodom prebrojavanja, kao i promatranjem putem specijaliziranog durbina, prebrojano je oko 5.600 jedinki različitih vrsta ptica, što je posljedica previsoke temperature zraka u ovom razdoblju godine, zbog čega se neke vrste još nisu doselile u naše krajeve kao što su npr. razne vrste patki.

Osim ptica vodarica, prebrojane su ptice pjevice i grabljivice. Prema zabilježenim podatcima, najbrojnije su sljedeće vrste: patka zviždara (Anas penelope), patka kržulja (Anas crecca), mali gnjurci (Tachybaptus ruficollis), gugutke (Streptopeleia decaocto), mali kormorani (Phalacrocorax carbo), mlakuše (Gallinula chloropus), riječni galebovi (Chroicocephalus ridibundus) i galebovi klaukavci (Larus cachinnans).

Promatranje ptica podrazumijeva različite aktivnosti čiji je glavni cilj opažanje i determinacija različitih ptičjih vrsta u njihovom prirodnim staništima. Pored promatranja ptica u znanstvene i stručne svrhe, kojim se najčešće bave ornitolozi i znanstvenici, veliki dio promatrača ptica su amateri, odnosno ljudi koji u spomenutoj aktivnosti pronalaze vlastito zadovoljstvo. Ono je često kombinirano s različitim hobijima poput biciklizma, planinarenja ili fotografiranja, odnosno aktivnostima koje podrazumijevaju intezivan boravak u prirodi.

Dugogodišnje prebrojavanje omogućuje praćenje promjena u broju, sastavu i rasprostranjenosti populacija pojedinih vrsta uz veliki edukacijski značaj a dosada je, u području delte rijeke Neretve, zabilježeno preko 300 vrsta ptica. Naime, u sklopu Prirodoslovnog muzeja Metković, postoji zbirka koja sadrži prema dosadašnjim podacima, preko 340 preparata ptica, među kojima je 218 vrsta od 310 dosada zabilježenih u Neretvi.