Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izradila je Prijedlog Plana upravljanja (7014): Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže donosi se na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Javni uvid u Dokumentaciju, koja obuhvaća postupak donošenja Plana upravljanja (7014): Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, održat će se u razdoblju

od 23. svibnja 2023. godine do 22. lipnja 2023. godine 

u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik

od 09:00 do 12:00 sati svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka),

 

u Zadružnom domu Janjina, Janjina 52, 20246 Janjina dana:

26. svibnja 2023. godine (petak) od 10:00 do 12:00 sati,

 

te u Gradskoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula dana:

5. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) od 11:00 do 13: sati

 

Javno izlaganje održat će se 31. svibnja 2023. godine (srijeda) u

tvrđavi Veliki Kaštio u Stonu, 20 230 Ston

s početkom u 10:00 sati.

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida;
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac“;
  • na e-mail: info@zastita-prirode-dnz.hr

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Iako je to upravljački dokument javne ustanove, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati Plana upravljanja.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenog područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Ovdje možete preuzeti potrebne dokumente: Prijedlog Plana upavljanja (7014): Srednjedalmatinski otoci i Peljesac

Ljubazno molimo potvrditi dolazak na javno izlaganje putem e-maila: info@zastita-prirode-dnz.hr  zaključno do 30. svibnja 2023. godine (utorak) do 12:00 sati.