Delta Neretve – Ritam prirode – održan četvrti sastanak u Pločama

Nabava opreme za potrebe promocije u sklopu projekta CHANGE WE CARE

Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Akcija uklanjanja pajasena

Uklanjanje pajasena u značajnom krajobrazu Uvala Vučine – invazivne vrste koja se širi Dubrovačko-neretvanskom županijom