USLUGA IZRADE IZVJEŠĆA ZA PODRUČJA NATURA 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Akcija uklanjanja pajasena

Uklanjanje pajasena u značajnom krajobrazu Uvala Vučine – invazivne vrste koja se širi Dubrovačko-neretvanskom županijom

Morska priča na riječnom ušću

NERETVANSKI OSNOVNOŠKOLCI U POTRAZI ZA MORSKIM ORGANIZMIMA UŠĆA NERETVE

Poništenje postupka jednostavne nabave Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara

4. spore gljive S.polyspora 2

Pojava gljive Sydowia polyspora na stablima alepskog bora u park-šumi Velika i Mala Petka