Parila_Goran Safarek

Rezultati javnog uvida u prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata na Neretvi

Održane akcije čišćenja zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara

Za potrebe uspostave muzejskog postava uzeti otisci stopa prapovijesnog čovjeka u Gromačkoj špilji

Javno izlaganje projekta ECOSS

Posidonija, Posidonia oceanica

Obavljeno istraživanje livada posidonije u podmorju otoka Badije te uz poluotok Ražnjić na otoku Korčuli