Zimsko prebrojavanje ptica 2020. godine

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica, zimovalica – International Waterbird Census (IWC)

Javno izlaganje projekta ECOSS

Posidonija (voga)

Obavljeno istraživanje livada posidonije u području ekološke mreže HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti