Posidonija (voga)

Obavljeno istraživanje livada posidonije u području ekološke mreže HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti

Špiljski ukrasi - Močiljska špilja

Otvaranje izložbe SpeleoSton

Javni poziv za usluge istraživanja ihtiofaune i herpetofaune

POČETNI LETAK PROJEKTA CREW

Jednostavna nabava usluge – Istraživanje faune noćnih leptira u delti Neretve