USLUGA ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA POSTOJEĆIH KOMUNIKACIJA ZA PROLAZ I KRETANJE VATROGASACA

Mljet sastanak 2019

Institucije nadležne za zaštitu i održivi razvoj Jadrana održale godišnji sastanak na Mljetu

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGA KARTIRANJE ODABRANIH KOPNENIH INVAZIVNIH BILJNIH VRSTA

Sudionici seminara 2019.

Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na XIX. Godišnjem seminaru čuvara prirode 2019. godine

Lastin rep (Papilio machaon)

Istraživanjem leptira na Srđu, dubrovački gimnazijalci obilježili Dan planeta Zemlje (22. travnja)

demonstracija vatrogasne opreme

Koje opasnosti donosi požar saznali su i pločanski osnovnoškolci