Prvi dan javnog izlaganja projekta ECOSS i akcija čišćenja podmorja

Održana akcija čišćenja podmorja i šljunčane plaže u području Malostonskog zaljeva u sklopu projekta ECOSS

Parila_Goran Safarek

Rezultati javnog uvida u prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata na Neretvi

Održane akcije čišćenja zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara

Za potrebe uspostave muzejskog postava uzeti otisci stopa prapovijesnog čovjeka u Gromačkoj špilji

Javno izlaganje projekta ECOSS