Još jedna edukacija, Škole u prirodi, pod nazivom Morska priča na riječnom ušću, u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, održana je kao dio aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 28. rujna 2019. godine u posebnom ihtiološko-ornitološkom rezervatu Delta Neretve – jugoistočni dio.

Sudionici edukativne radionice, njih tridesetak, bili su učenici petog i šestog razreda OŠ Otrić-Dubrave iz Otrić-Seoca i OŠ Fra Ante Gnječa iz Staševice, dok je glavni cilj svakako bila popularizacija prirodoslovlja te podizanje razine svijesti učenika o zaštiti prirode.

Edukativnu radionicu od teorijskog i praktičnog dijela, vodili su predstavnici Javne ustanove u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS) – ispostava Metković. Nakon prvog dijela upoznavanja s beskralješnjacima morske obale na ušću Neretve te prilagodbama tih organizama specifičnim uvjetima koji tamo vladaju, slijedio je praktični dio determinacije biljnih i životinjskih vrsta na obali, temeljem vizualne analize i pomoću stručne literature.

Nakon morske priče, slijedila je edukacija učenika o jednostavnim tehnikama snalaženja u prostoru i korištenju topografske karte i kompasa za vrijeme boravka u prirodi.