Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije objavljen je u Narodnim novinama (52/18) od 06. lipnja 2018. kao i u dnevnom tisku Slobodne Dalmacije od 06. lipnja 2018.

Tekstualni dio Javnog natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8250794.html