Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije objavljen je u Narodnim novinama (02/19) od 04. siječnja 2019. kao i u dnevnom tisku Slobodne Dalmacije od 04. siječnja 2019.

Tekstualni dio Javnog natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8265471.html