Prekogranični program Interreg Italija – Hrvatska, u sklopu kojeg je odobren projekt GREW – Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region (Upravljanje močvarnim područjima u prekograničnom području Italije i Hrvatske) započeo je s provedbom 01. ožujka 2024. godine u sklopu prioritetne osi 2 – Zeleno i otporno zajedničko okruženje sa specifičnim ciljem 2.1. – Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornost, uzimajući u obzir pristup temeljen na ekosustavu.

Kao jedna od aktivnosti projekta, održan je početni tehnički sastanak partnera od 05. do 07. lipnja 2024. godine u Puli, gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.

Tridesetak predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije iskoristili su zajedničko okupljanje kako bi definirali i uskladili buduće korake s ciljem kvalitetne pripreme za sudjelovanje u izradi dodatka nacrta ugovora, s namjerom zaštite i očuvanja močvarih područja, kao jednih od najugroženijih ekosustava. Tijekom sastanka, partneri na prijašnjem projektu CREW imali su prilike predstaviti sudionicima svoja prijašnja iskustva te primjere dobre prakse.

Nakon tehničkog sastanka, slijedio je terenski obilazak ciljanih područja projekta koje se nalaze u Istarskoj županiji, Nacionalnog parka Brijuni i posebnog ornitološkog rezervata Palud uz stručno vođenje predstavnika Nacionalnog parka Brijuni i Javne ustanove Natura Histrica.

Glavni cilj projekta je postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti istim. GREW će poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj). Močvarna područja prekogranične regije Italije i Hrvatske priznata su kao područja značajne prirodne vrijednosti pod utjecajem klimatskih promjena koja ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožava i samo njihovo postojanje. Upravitelji močvarnih područja i relevantni dionici se na lokalnoj razini suočavaju s nizom izazova u smislu prilagodbe klimatskim promjenama s pristupom, strategijama i obvezama.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedna je od 8 partnera projekta, koji obuhvaća ciljano područje doline Neretve gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta. Projektni partneri su: IUAV University of Venice, Riviera Friulana Community, Ferrara Plain Reclamation Consortium, Agency for Employment and Development of the North Barese/Ofantina area Soc.Cons, Javna ustanova Natura Histrica, Razvojna agencija Zadarske županije i Javna ustanova Nacionalni park Brijuni. Ovim projektom definirat će se prikladni ciljevi upravljanja prekograničnom suradnjom te na taj način omogućiti definiranje odgovarajućih zaštitnih mjera.

Projekt se sufinancira iz programa INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ukupne vrijednosti 2.619.620,00 eura, dok ukupne aktivnosti Javne ustanove iznose 308.820,00 eura. Trajanje projekta je od 01. ožujka 2024. do 31. kolovoza 2026.