U petak, 18. ožujka 2022. godine, izbio je još jedan u nizu namjerno izazvanih požara tršćaka na području posebnog ornitološkog rezervata Prud na području grada Metkovića. Unatoč brojnim apelima i stručnim edukacijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te nadležnih službi, vezanih uz kontrolirano paljenje biljnog otpada i paljenje za vjetrovita vremena, nastavio se negativni trend devastacije zaštićenih područja u dolini Neretve.

Požar je započeo u popodnevnim satima dana 18. ožujka 2022. godine, a pod nadzor je stavljen 19. ožujka u ranim jutarnjim satima, dok je u potpunosti ugašen 20. ožujka 2022. godine. O samim razmjerima požara, govori u prilog činjenica kako su gašenju ovog požara prisustvovale sve nadležne vatrogasne postrojbe u dolini Neretve uz ispomoć vatrogasaca iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Prema prvim procjenama i snimkama s terena, procijenjeno je kako je u požaru izgorjelo približno 136 ha površine posebnog ornitološkog rezervata Prud zaštićenog sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Uslijed izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta sa jakim vjetrom, požar se proširio na obližnju šumu u blizini naselja Vid te je izgorjelo približno 3 ha šumske površine koja se nalazi unutar obuhvata europske ekološke mreže Natura 2000. Širenjem požara na šumsko područje došlo je do izravnog ugrožavanja sigurnosti ljudi i materijalne imovine, dok je na području rezervata izgorjelo i nekoliko plastenika kao i poljoprivrednih nasada. Kriminalističkim istraživanjem u nadležnoj policijskoj postaji u Metkoviću, utvrđeno je kako je osumnjičena počinila kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom“, kazneno djelo „Uništavanje zaštićenih dijelova prirode“ i kazneno djelo „Uništavanje staništa“ te protiv nje slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Osim što je Prud zaštićen u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata, važno je naglasiti kako je dio područja europske ekološke mreže Natura 2000, zaštićenom sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 80/19) kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (HR5000031) te područje značajno za očuvanje ptica (HR1000031).

Staništa tršćaka vlažna su staništa od iznimne važnosti za očuvanje bioraznolikosti, pa se kao takva nalaze na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja, zastupljenih na području Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (Narodne novine broj 18/14).  

Pružaju širok spektar usluga ekosustava ovisno o njihovom tipu, veličini i lokaciji. Riječ je o površinama koje su stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta te pružaju brojne koristi poput:

  • osiguranja hrane;
  • podizanja atraktivnosti područja;
  • upijanja i skladištenja viška padalina, pri čemu obnavljaju zalihe podzemnih voda;
  • zadržavanja poplavnih voda; zaštite od erozija uzrokovanih poplavama;
  • otpuštanja uskladištene vode tijekom sušnih razdoblja, čime smanjuju njenu nestašicu te filtriranja većih čestica, pri čemu pročišćavaju vodu i doprinose njenoj boljoj kvaliteti.

Ovim putem apeliramo iznova na lokalno stanovništvo i posjetitelje da, ukoliko uoče požar raslinja, hitno obavijeste Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu i nadležnu policijsku postaju kako bi se omogućila pravovremena reakcija prilikom gašenja i provele odgovarajuće mjere zaštite od požara. Također, prilikom spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednim površinama potrebno je obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i dobiti odobrenje.