U ponedjeljak, 14. ožujka 2022. godine, izbio je požar tršćaka unutar posebnog ornitološkog rezervata Modro oko i jezero Desne, na području općine Kula Norinska. Požar su gasili djelatnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kula Norinska uz ispomoć Javne vatrogasne postrojbe Ploče.

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, obilaskom opožarenog terena ustanovili su kako je izgorjelo približno 8 ha površine područja koje je zaštićeno sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 80/19) kao područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (HR5000031) te područje značajno za očuvanje ptica (HR1000031), od čega otprilike 1 ha površine otpada na područje posebnog ornitološkog rezervata zaštićenog sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Podnesena je kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja nadležnoj policijskoj postaji u Metkoviću za kazneno djelo „Uništavanje zaštićenih djelova prirode“ i kazneno djelo „Uništavanje staništa“ .

Nastavak je ovo niza požara tršćaka koji su tijekom veljače i ožujka zahvatili područje doline Neretve, točnije posebne ornitološke rezervate Pod Gredom, Kuti, Prud te na koncu Modro oko i jezero Desne. U požarima tršćaka koji su do sada zahvatili sveukupna zaštićena područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000, procjenjuje se gubitak od otprilike 600 ha površine staništa tršćaka.

Staništa tršćaka vlažna su staništa od iznimne važnosti za očuvanje bioraznolikosti, pa se kao takva nalaze na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja, zastupljenih na području Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (Narodne novine broj 18/14).  

Riječ je o površinama koje su stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta te pružaju brojne koristi poput:

  • osiguranja hrane;
  • podizanja atraktivnosti područja;
  • upijanja i skladištenja viška padalina, pri čemu obnavljaju zalihe podzemnih voda;
  • zadržavanja poplavnih voda; zaštite od erozija uzrokovanih poplavama;
  • otpuštanja uskladištene vode tijekom sušnih razdoblja, čime smanjuju njenu nestašicu te filtriranja većih čestica, pri čemu pročišćavaju vodu i doprinose njenoj boljoj kvaliteti.

Najčešći uzrok požara tršćaka su namjerno paljenje ili spaljivanje biljnog otpada u nekontroliranim uvjetima na poljoprivrednim površinama u neposrednoj blizini. Najčešće nastaju za vjetrovita vremena i u kasnim poslijepodnevnim satima, kada je vatrogasnim snagama otežano gašenje istih. Unatoč svim dosada provedenim organizacijskim i tehničkim mjerama preventivne zaštite od požara, isti se pojavljuju iz godine u godinu i za sobom ostavljaju sve veće posljedice i štete.

Ovim putem apeliramo na lokalno stanovništvo i posjetitelje da, ukoliko uoče požar raslinja, hitno obavijeste Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu i nadležnu policijsku postaju kako bi se omogućila pravovremena reakcija prilikom gašenja i provele odgovarajuće mjere zaštite od požara.

Također, prilikom spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednim površinama potrebno je obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i dobiti odobrenje.

Očuvajmo i zaštitimo močvarna staništa i tršćake kako ne bi postali priča iz davnina!