Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao korisniku projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, danas je u uvali Bistrina uručeno plovilo (RIB1 Rigid-inflatable boat, gumenjak) za nadzor morskih zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Dubrovačko-neretvanske županije.

Plovilo je uručeno od strane korisnika projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Uprave za zaštitu prirode, voditelja Službe za zaštićena područja Daniela Springera uz prisustvo predstavnika Zavoda za zaštitu okoliša i prirode nadležnog Ministarstva, Župana Nikole Dobroslavića, savjetnice Župana Žakline Marević, ravnateljice Javne ustanove Marijane Miljas Đuračić, načelnika Općine Ston Vedrana Antunice i zapovjednika Vatrogasne zajednice Dubrovačk0-neretvanske županije Stjepana Simovića.

Osnovna svrha nabave plovila za morska područja je, osim terenskog obilaska i nadzora zaštićenih područja, uklanjanje invazivnih vrsta flore i faune, monitoring staništa i vrsta, neposredni nadzor zaštićenih prirodnih vrijednosti, provođenje edukacijsko-informativnih radionica, provođenje akcija čišćenja podmorja i morske obale od komunalnog otpada u cilju aktivnog upravljanja, održivog korištenja i razvoja te suzbijanja ilegalnih radnji u zaštićenim prirodnim vrijednostima s konačnim ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti, koje doprinose ekonomskom i gospodarskom rastu područja kao i razvoju dodatne turističke ponude područja (primjerice selektivni oblici turizma).

Koordinacija čuvara prirode, inspekcijskih i policijskih službi može dati dobre rezultate u vidu suzbijanja ilegalnih radnji (primjerice krivolov na ptičje populacije i ribokrivolov). Stoga će nabavka plovila svakako doprinijeti učinkovitijem upravljanju i zaštiti morskih područja, a sve u svrhu očuvanja sveukupne biološke raznolikosti. Nadalje, kako bi se zaštitila biološka raznolikost morskih zaštićenih i Natura 2000 područja, potrebno je kontinuirano provoditi konzervacijske aktivnosti.

Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a suradnici su sve županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj  i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Projekt predviđa izradu pet Planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 za kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio Općine Konavle te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Svrha Planova upravljanja je usmjeriti upravljanje zaštićenim područjima s ciljem dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti istih.

Projekt, sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., vrijedan je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.

Planirano trajanje projekta je od 2017. do kraja 2022. godine.