Nabava informativnih ploča u sklopu projekta

„Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ (KK.06.1.2.02.0012)
sufinanciran kroz Operativni program konkurentnost i kohezija
„Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (referentni broj: KK.06.1.2.02)

Poziv za dostavu ponuda

DON_INFORMATIVNE PLOCE

PRILOG 1_TROSKOVNIK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

ODLUKA O ODABIRU