Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju platoa pod platanom

na Brsaljama i provođenje aktivnosti revitalizacije i sanacije

Poziv za dostavu ponuda

DON

Troškovnik

Zapisnik

Odluka o odabiru