DOKUMENTACIJA O NABAVI

ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE

Oprema za potrebe organizacije projektne promocije (događanja, info dani, završna konferencija)

u sklopu projekta CHANGE WE CARE

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru