Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe:

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara u sklopu projekta

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

Obavijest o nadmetanju

NABAVA I USPOSTAVA OPREME ZA USPOSTAVU VIDEONADZORA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

DON_OPREMA_VIDEO_NADZOR.docx-1

DON_OPREMA_VIDEO_NADZOR_IZMJENA_Idocx

TROSKOVNIK

ZAPISNIK

ODLUKA O ODABIRU