Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta

CHANGE WE CARE

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru-2