Nabava fotozamki za potrebe utvrđivanja početne rasprostranjenosti

invazivne strane vrste mali indijski mungos

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru