DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE

Nabava edukativno-informativnih ploča prirodne baštine Malostonskog zaljeva
u sklopu projekta ECOSS

Evidencijski broj nabave: JN – 5/2020

Projekt je sufinanciran kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, 2014-2020

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik

Odluka o odabiru ECOSS