Na Blue mission event-u održanom dana 22. travnja 2024. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode predstavila je novi projekt UNDERSEA koji je započeo 1. veljače 2024. godine.

Projekt UNDerwatER Soundscape bEyond Ais, čiji je akronim UNDERSEA, osmišljen je s ciljem promicanja održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom kao i unaprjeđenje upravljanja te planiranja rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom.

Jedan od ciljeva UNDERSEA  projekta je širenje područja praćenja podvodne buke na nova pilot područja, a jedno od njih je područje Dubrovačko-neretvanske županije, u blizini  značajnog krajobraza Rijeka Dubrovačka i područja ekološke mreže Natura 2000 HR4000028 Elafiti.

Blue mission event organizirala je Regionalna  agencija DUNEA uz podršku Sveučilišta u Dubrovniku s ciljem obilježavanja Dana planeta Zemlje. Na događaju su sudjelovali članovi Zajednice prakse Dubrovačko-neretvanske županije za problem otpada u moru, učenici Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik i predstavnici FLAG-a. Predstavljeni su projekti koji se provode na području Dubrovačko-neretvanske županije s ciljem zaštite i očuvanja morskog okoliša. S obzirom na to da je područje naše županije pod velikim pritiscima vezanim uz turizam i ribarstvo potrebno je djelovati i po pitanju unosa energije u morski okoliš.

Zainteresiranim dionicima je kroz prezentaciju predstavljen i problem antropogene buke u podmorju, njezinom utjecaju na morske organizme, ponajprije na morske sisavce i gmazove, a posljedično na morske ekosustave i na gubitak genetske raznolikosti. Podvodna antropogena buka ima značajan utjecaj na  kretanje, hranjenje, parenje morskih sisavaca i gmazova, a uz to onemogućuje njihovo međusobno komuniciranje, uzrokuje stres koji ima značajne posljedice na njihovo zdravstveno stanje, a u najgorem slučaju uzrokuje nasukavanje i smrt jedinki.

Najveći izvori antropogene buke u podmorju su ljudske djelatnosti kao što su promet, građevinski i konstrukcijski radovi, naftne i plinske bušotine te korištenje sonara.

Tijekom trajanja projekta postaviti će se nekoliko hidrofona (uređaji za snimanje buke u podmorju) na nekoliko lokacija na području cijelog Jadranskog mora kako bi se tijekom određenog projektnog razdoblja kontinuirano snimala buka u podmorju. Na temelju prikupljenih zvučnih zapisa stvorit će se baza podataka prirodne i antropogene buke te će se razviti novi alati za analizu satelitskih snimki (usporedba s AIS-om Automatic Identification System) i za sveobuhvatnu procjenu buke koju emitiraju mala plovila.

Uz Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, partneri na projektu su Consiglio Nazionale delle Ricerche (National Research Council), Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (The Blue World Institute of Marine Research and Conservation), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Institute of Oceanography and Fisheries), Agenzia Regionale per la protezione dell’ ambiente del Friuli Venezia Giulia (Enviromental Protection Agency of Friuli Venezia Giulia), Fondazione Cetacea (Cetacea Foundation), Agenzia Regionale per la prevezione e protezione dell’ ambiente della Puglia (Apulian Regional Agency for Enviromental Prevention and Protection) i Hrvatski prirodoslovni muzej (Croatian Natural History Museum). Pridruženi partneri su: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA (Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County) i Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region).

Ukupna vrijednost projekta je 2.219.960,00 EUR, vrijednost aktivnosti Javne ustanove je 150.000,00 EUR, a sufinanciranje Europske Unije kroz Interreg program Italija-Hrvatska 2021-2027 iznosi 80,00% (1.775.968,00 EUR).