Monitoring vodomara (Alcedo atthis) i pčelarice (Merops apiaster) – radionica

U organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, uz potporu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u Sinju je održana radionica – trening Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoring NATURA 2000 vrsta – monitoring vodomara (Alcedo atthis) i pčelarice (Merops apiaster) 08. lipnja 2016.god.

Djelatnik Javne ustanove Dubravko Dender sudjelovao je na radionici u sklopu Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode, kroz koji su razvijeni pojedinačni moduli intenzivnog treninga za usvajanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješan rad na poslovima zaštite prirode.

Na radionici se prezentirala biologija vodomara i pčelarice važna za monitoring, kao i metode monitoringa ovih vrsta nakon čega je slijedio terenski rad – prezentacija metodologije monitoringa.

Sudionici na radionici stekli su potrebna znanja i osnovna iskustva kako bi se mogli samostalno uključiti u provedbu monitoringa ovih vrsta na područjima u nadležnosti lokalnih Javnih ustanova u kojima su zaposleni.