Monitoring vidre (Lutra lutra) na Plitvičkim jezerima

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na radionici „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta – monitoring vidre u alpinskoj i mediteranskoj biogeografskoj regiji Hrvatske“ u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i potporu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP).

Radionica se održala u Nacionalnom parku Plitvička jezera 30. listopada 2015.

Na radionici se predstavila biologija i ekologija vidre kao i metode monitoringa vidre nakon čega je slijedio terenski rad, odnosno prezentacija i provedba monitoringa utvrđivanjem znakova prisustva vidre (tragovi, ostatci plijena, želatinozna masa).

Iako je vidra nekad nastanjivala nekoliko lokaliteta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u novije vrijeme pronađena je samo na području jezera Kuti u delti rijeke Neretve.

Djelatnici Javne ustanove planiraju provesti nova istraživanja koja će biti u skladu s predloženom standardnom metodologijom koju predlaže HAOP.