U sklopu EU projekta Monitoring otpada na plažama Sredozemlja, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce proveli su monitoring otpada na ušću rijeke Neretve 05. studenog 2018.

Prilikom provođenja monitoringa na ušću rijeke Neretve, koje je jedno u nizu odabranih lokacija, sav nađeni otpad se analizirao, brojao i vagao. Oko 80% prikupljenog otpada otpadalo je na plastiku, a ostatak na tekstil, drvo, metal, staklo i papir. Monitoring otpada Udruga Sunce provodila je prije nekoliko godina na istim odabranim lokacijama, po već ranije utvrđenom protokolu.

Cilj ovog projekta, koji se provodi u Hrvatskoj, Cipru, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Malti i Španjolskoj, nastavak je analize otpada radi efikasnijeg utjecaja na politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Glavni partner je Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO ECSDE), Atena, Grčka.