DJELATNICE JAVNE USTANOVE SUDJELOVALE U PROJEKTU DeFishGear: Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji

U sklopu projekta „Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region, (skraćenica projekta: DeFishGear – Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji), djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovale su u monitoringu otpada na području ušća Neretve u suradnji s Udrugom Sunce iz Splita.

Svrha monitoringa je procjena stanja morskog otpada u Jadranu kroz definiranje strategije i provedbu praćenja stanja.

Prema prikupljenim podacima na ušću Neretve, najviše otpada činila je plastika, tekstil, drvo, papir, metal i staklo.

Po završetku projekta, koji traje do 2016.god., na temelju podataka u pilot područjima, izradit će se prva procjena onečišćenja za područje Jadrana. Osim toga, s ciljem smanjivanja morskog otpada, nastavit će se pilot aktivnosti koje doprinose povećanju znanja o zagađenju mikroplastikom kao i njenim učincima na morske organizme.

U Hrvatskoj projekt provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) iz Splita, dok je projektni partner javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.